به منظور سهولت در دانلود فایلها از نرم افزار "google chrome" و یا "IE" استفاده نمایید

به منظور مرتب نمودن ستون ها میتوانید بر روی عنوان هرستون کلیک نمایید، با کلیک مجدد نوع مرتب سازی تغییر خواهد کرد

به منظور دسته بندی مطالب بر اساس محتویات هر ستون، می توانید عنوان ستون را به بالای جدول درگ نمایید

به منظور فیلتر نمودن مطالب یک ستون،بر روی علامت فیلتر در بخش عنوان ستون کلیک کرده و از امکانات فیلترینگ استفاده نمایید

مطالب منتخب

گروه بندی
seek-warrow-w
  • 1
arrow-eseek-eNo items to display