تماس با ما.


تلفن : 88955033

دورنگار : 88955034


خیابان دکتر شهید فاطمی -روبروی خیابان حجاب-پلاک 255

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - مرکز آمار و اطلاعات راهبردی


در صورتی که مایل به دریافت محصولات این مرکز می باشید
،مشخصات خود را که شامل موارد زیر می باشد به آدرس amarkar1392@gmail.com
ارسال نمایید
"نام و نام خانوادگی- دستگاه محل خدمت- استان محل خدمت- واحد محل خدمت- پست سازمانی- ایمیل - تلفن تماس"